HONDENSCHOOL  HAGAARDBOS


Socialisatietest, Brevet en Wedstrijden

Koninklijke kynologische unie St.Hubertus. sectie 4B:

gehoorzaamheidsprogramma voor alle honden

Toelatingsvoorwaarden wedstrijden

De honden die voorgebracht worden tot de brevetproeven moeten tenminste 12 maanden oud zijn. Enkel honden welke houder zijn van het attest van sociaal gedrag kunnen deelnemen aan het brevet. Ook kunnen enkel gebrevetteerde honden deelnemen aan de wedstrijden.

Doelstellingen

Het doel van dit programma is de liefhebbers en alle hondeneigenaars aan te zetten om hun hond aan een geleidelijke africhting te onderwerpen met als basis de gehoorzaamheid. Het programma werd derwijze opgesteld dat alle rassen, zonder onderscheid, er aan kunnen deelnemen. Aangezien de hond, bij een dergelijke vorm van africhting, in contact komt met andere honden en personen, zal hij meer zelfvertrouwen krijgen. Door de verworven kalmte en gehoorzaamheid en verder door zijn onberispelijk gedrag in gezelschap, zal hij zijn eigenaar allerlei onaangenaamheden besparen wat er toe zal bijdragen dat zijn kansen op behoorlijke resultaten bij diverse keuringen kunnen verbeteren. Het zal zijn loopbaan als tentoonstellingshond zeker niet schaden doch eerder ten goede komen. Het programma kan tenslotte ook een uitgangspunt zijn naar andere disciplines in de hondensport vermits de beoefenaars leren geloven in hun mogelijkheden als opvoeders. Het gehoorzaamheidsprogramma kan tot een tweevoudig resultaat leiden :

  1. Het behalen van het brevet waarbij dient opgemerkt dat enkel honden met een door de KKUSH erkende stamboom, het officieel brevet kunnen bekomen dat door de KKUSH wordt uitgereikt. Bij het behalen van het brevet speelt de ouderdom van de hond geen rol.
  2. Het deelnemen aan wedstrijden die alleen bestemd zijn voor gebrevetteerde honden dewelke minstens negen maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd. Door het programma in competitie te brengen in de vorm van wedstrijden, kan aan het publiek getoond worden wat dit programma vermag voor alle hondenrassen. Het kan een aansporing zijn voor hondeneigenaars om toe te treden tot een door de KKUSH en de FCI erkende club en in de toekomst enkel verder te werken met honden met een door deze instanties erkende stamboom.

Test van sociaal gedrag

Klik hier voor de oefeningen van test van sociaal gedrag:

Testsociaalgedrag

Proeven tot het behalen van een brevet

De proeven voor het behalen van een brevet staan open voor alle honden waarvan de eigenaar lid is van een club, aangesloten bij de KKUSH.
Enkel honden met een stamboom dewelke erkend wordt door de KKUSH en de FCI, krijgen het officiële brevet van de KKUSH dat zal afgeleverd worden met volgende vermelding :

  • Uitmuntend : 85% van de punten
  • Zeer goed : 70% van de punten
  • Goed : 60% van de punten

Om het brevet te bekomen, moet de hond tenminste 50% van de punten behalen op elke oefening en 60% op het totaal van de te behalen punten. Bovendien mogen slechts 10 punten afgetrokken zijn voor "algemene houding". De hond die dus een onvoldoende heeft voor een oefening of 10 punten (of meer) verliest op "algemene houding", kan onmogelijk het brevet behalen. Maximum 2 mislukte oefeningen mogen éénmaal overgedaan worden maar indien de herkansing lukt, wordt slechts de helft van de punten op deze oefening toegekend.


Aan de proeven tot het behalen van het brevet kan op verschillende data worden deelgenomen om een beter resultaat te bekomen. Nochtans, wanneer werd deelgenomen aan een wedstrijd Debutanten (DP) kan men, met eenzelfde hond, niet meer deelnemen aan de brevetproeven.

Wedstrijden (Debutanten, GP1 en GP2)

Elke geleider dient, alvorens het terrein te betreden, het werkboekje van de hond te overhandigen aan de ringcommissaris. Indien dit niet gebeurt, word de hond geweigerd. Honden zonder erkende stamboom spelen met een doorstreept werkboekje. Daarenboven verplichten deze eigenaars zich ertoe dat hun volgend hond raszuiver zal zijn met een door de FCI erkende stamboom. Alle brevetten en prijzen, uitgereikt onder toezicht van de KMSH en de KKUSH, kunnen enkel ten goede komen aan honden met een stamboom die erkend wordt door deze instanties.

klik hier voor het reglement van de gehoorzaamheidswedstrijden:

GP-Reg-NL

opmerking: Dit is het nieuwe reglement dat in voegen treedt vanaf 16 Augustus 2008
 

 

 
  home
  over ons
  klassen en uren
  clicker-methode
  gehoorzaamheid
  wedstrijden
  agility
  agenda
  foto's
  contact
  links
   

Hondenschool Hagaardbos - Terrein Breerijke - Overijse - Tel: 02 / 767.13.83 - info@hondenschoolhagaardbos.be

 

Webdesign Echoweb