HONDENSCHOOL  HAGAARDBOS


Klassen en uren

 

Hoofdinstructrice Christiane Wille

 

Toetreding tot de club

 • Het lidgeld op onze club bedraagt 70 Euro voor een jaar. Binnen dit jaar kan u aan alle lessen die wij aanbieden deelnemen. Bij inschrijving ontvangt u ook een gratis clicker. Voor een tweede hond betaalt u slechts de helft van het inschrijvingsgeld.
 • Voor deelname aan de lessen moet de hond zijn volledig vaccinatieschema gekregen hebben. Dit is meestal rond 12 weken. Raadpleeg uw dierenarts voor verdere informatie.
 • Alle beginnende cursisten starten in onze beginnersklas. In deze klas wordt gewerkt met een vast lessenpakket van 4 lessen. De 2e en de 4e zondag van elke maand start telkens een nieuw lessenpakket en kan er dus worden ingeschreven.

 

Benodigdheden

 • Snoep

Men kan de hond best geen eten geven voor de les, op die manier is hij extra gemotiveerd om te werken voor voedsel. Eventueel kan een deel van zijn maaltijd gebruikt worden om de hond tijdens de les te belonen. Maak de brokjes best zo klein mogelijk. Het is niet belangrijk dat de hond bij elke beloning veel krijgt, enkel dat hij iets krijgt!

 • Clicker

Deze is te koop in onze kantine voor 2 Euro/stuk. Verder op de site vindt u wat meer uitleg over de clicker-methode.

 • Speelgoedje

Het is aan te raden een speelgoedje mee te brengen waar de hond graag mee speelt. De hond kan hiermee gemotiveerd en beloond worden.

 

 • Zakje

Uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd, hiervoor moet een plastiek zakje gebruikt worden welke men dan in vuilbakjes aan de terreinen kwijt kan.

 • Goede stevige leiband

Voor pups adviseren wij een halsband met leiband van ongeveer 1 meter. 

 • Een goed humeur!

Beschouw uw hond als een goede vriend, en niet als een uitlaatklep voor uw kwade luimen.
 

 

Overzicht van de klassen

 • De  beginnersklas

Elke beginnende cursist start in de beginnersklas. Inschrijven kan telkens de 2e en de 4e zondag van elke maand. Het aanleren van de basisoefeningen gehoorzaamheid gebeurt op een positieve methode, met behulp van de clicker (zie clickermethode). Er wordt dan ook gretig gebruik gemaakt van diverse beloningen. Verder wordt er in deze klas aandacht besteed aan socialisatie met mensen, honden en andere stimuli. Tot slot wordt er ook tijd gemaakt voor vragen die opduiken bij de opvoeding van de hond.

 Na 4 lessen kunnen de cursisten overstappen naar hun respectievelijke klassen.

 • De puppy-klas

De bedoeling van de puppy-klas is het eveneens het socialiseren van de hond met andere honden en met andere mensen. Wanneer uw hond tijdens zijn eerste levensmaanden veelvuldig contact heeft gehad met andere mensen en honden, heeft u meer kans dat uw hond onbevangen met iedereen zal omgaan tijdens zijn verdere leven. In deze klas krijgen pups dan ook de kans om samen te ravotten tijdens een "speeltijd". Verder worden de basisoefeningen uit de beginnersklas uitgebreid en geperfectioneerd met behulp van de clicker.

 Honden van ongeveer 6 maand gaan over naar de jeugd-klas. Er is hier dus geen overgangsexamen.

 

 • De jeugd-klas

Deze klas dient tot overgangsklas tussen de puppy -en de A - klas. De aangeleerde oefeningen zijn dezelfde als bij de puppy’s, maar dienen correcter uitgevoerd te worden. Ter afwisseling worden al oefeningen uit de hogere klas ingelast. Honden uit deze klas zitten volop in de puberteit. Het is dan ook belangrijk dat zowel de oefeningen als de opvoeding consequent blijven verlopen.

Honden van ongeveer 8 9 maanden mogen naar de A-klas. Ook hier is dus geen overgangsproef.

 

 •  De A-klas

In deze groep worden de basisoefeningen verder afgewerkt. Geleider en hond werken samen totdat ze alle basisoefeningen goed onder de knie hebben. Oefeningen die wat moeilijker lopen worden dan ook uitgediept en ingeoefend.

Iedere laatste zondag van de maand wordt, voor mensen die er klaar voor zijn, een overgangsexamen naar de B-klas afgenomen. Deelname aan dit examen wordt in overleg met de instructeur beslist.

Meer informatie over de oefeningen van het examen vindt u onder gehoorzaamheid.

 

 • De B-Klas

In de eerste plaats worden de oefeningen van de A-klas verder uitgediept en geperfectioneerd. Er komen ook nieuwe oefeningen bij zoals bijvoorbeeld het volgen en de houdingen zonder lijn. Zoals in de A-klas worden hier ook oefeningen uit hogere klassen ter afwisseling gegeven.

Het overgangsexamen van de B-klas naar de C-klas wordt iedere laatste zondag van de maand afgenomen. Meer informatie vindt u onder gehoorzaamheid.

 

 •  De C-klas
In deze klas worden de oefeningen uit de vorige klassen wederom geperfectioneerd. Er wordt ook meer zonder lijn gewerkt en opnieuw worden er enkele nieuwe oefeningen aangeleerd. Geleiders worden, indien ze dit wensen, ook voorbereid op het spelen van het brevet in gehoorzaamheid. Dit wordt afgenomen door keurmeesters aangesteld door de K.K.U.S.H. .

 

Alle honden, welke een officieel brevet hebben behaald, afgenomen door de keursmeesters van de K.M.S.H. sectie 4B, gaan automatisch over naar de D-klas.

 

 • De D-klas
Hier krijgen de geleiders de kans de honden aan allerhande proeven te onderwerpen welke in de vorige groepen nog niet aan bod kwamen. Het is ook zo dat de oefeningen uit de vorige klassen verder onderhouden worden. In de D-klas komen de geleiders met verschillende doelen. Sommigen wensen gewoon de opgedane kennis te onderhouden en verder uit te diepen terwijl anderen willen zich voorbereiden op deelname aan wedstrijden.

 

 

 • De agility-klas

Agility is onhold tot nader bericht.

 

 
  home
  over ons
  klassen en uren
  clicker-methode
  gehoorzaamheid
  wedstrijden
  agility
  agenda
  foto's
  contact
  links
   

Hondenschool Hagaardbos - Terrein Breerijke - Overijse - Tel: 02 / 767.13.83 - info@hondenschoolhagaardbos.be

 

Webdesign Echoweb