HONDENSCHOOL  HAGAARDBOS


Over ons

 

 

Het Bestuur

Voorzitter Christel Cammaerts
Secretaris Maria Vandenplas
Hoofdinstructrice
Christiane Wille
Terreinverantwoordelijke René Sterckx

 

 

De instructeurs


Gehoorzaamheid

Agility
Christiane Wille

 

 

Het Reglement


 

Voor het algemeen welzijn van de geleiders en de honden zijn er enkele plichten en rechten die door de leden moeten in acht genomen worden.

ALGEMEEN

 

 1. Schade veroorzaakt door uw hond, dient door uzelf vergoed te worden. Daarom bent u best verzekerd via vb. een familiale verzekering.
 2. Elke hond die de club bezoekt, dient verplicht ingeënt te zijn tegen hondenziekte  en parvovirus. Raadpleeg uw dierenarts voor de periodieke noodzakelijke inentingen.

 

AANWIJZIGINGEN VOOR DE LESSEN

 

 1. De geleider die te laat in de les komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
 2. Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden. (behalve bij toelating van de instructeur).
 3. Loopse teven worden niet toegelaten in de les.
 4. Een prikband is verboden, ook omgekeerd.
 5. Slaan en stampen van de hond is ten strengste verboden.
 6. Roken in de les is niet toegestaan.
 7. Er moet gewerkt worden met een voldoende lange lijn (minstens 1 meter).
 8. Beschouw uw hond als een goede vriend en niet als een uitlaatklep voor uw kwade luimen.
 9. De ouderdom van de geleider is minstens 12 jaar. De voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester kan blijven. Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door de instructeurs, en hun uitspraak zal beslissend zijn.
 10. Bij moeilijk op te lossen problemen kan de geleider zich wenden tot een van de instructeurs.
 11. Uitwerpselen van de hond worden door de geleider van de hond ONMIDDELLIJK opgeruimd, hiervoor moet een plastiek zakje gebruikt worden welke men dan in vuilbakjes aan de terreinen kwijt kan.
 12. Zieke honden of honden die symptomen van ziekte vertonen worden geweigerd tot het bijwonen van de les.
 13. Iedereen heeft een eigen apport bij.
 14. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond en de club. Een goed opgevoede hond is voor de mens een aangename kameraad.
 15. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil, het vertrouwen van de geleider en met het regelmatig bijwonen van de lessen. Ook thuis, in de loop van de week, moet er met de hond gewerkt worden.
 16. Bij het betreden van het terrein of kantine dient de hond ALTIJD aangelijnd te zijn.

 

 

Het Ontstaan

 

De hondenschool "Capucienenbos" werd opgericht op 5 januari 1973, onder impuls van de heer Louis VIANE, destijds bakker te Tervuren, en verwoed liefhebber van het Belgisch herdersras.

Oorspronkelijk werd in de club alleen het Belgische ringprogramma en C.Q.N. (certificaat van aangeboren eigenschappen) voor waak- en verdedigingshonden beoefend. Daar deze disciplines niet zozeer gemaakt zijn om door gelijk welke hond te worden beoefend, werd er gretig ingepikt op het gehoorzaamheidsprogramma voor alle honden, toen dit ontstond rond 1978.

Een tijdlang werden deze drie disciplines van de hondensport in onze club op een evenwaardige wijze behandeld. Wegens gebrek aan liefhebbers voor het ringprogramma werd er midden 1988 nog alleen geopteerd voor het gehoorzaamheidsprogramma.

Na een algemene statutaire vergadering in januari 1994 werd de school omgedoopt naar "Hondenschool Hagaardbos Overijse v.z.w.". Bij de komst van het onderdeel "agility" in het gehoorzaamheidsprogramma, wordt deze discipline dan ook ingevoegd in ons programma.

Wij hopen de talloze hondenliefhebbers met dit programma te bekoren en, indien mogelijk, hen na een tijdje, tevens warm te maken voor het deelnemen aan wedstrijden nadat ze het gehoorzaamheidsbrevet hebben behaald.

 

 

 
  home
  over ons
  klassen en uren
  clicker-methode
  gehoorzaamheid
  wedstrijden
  agility
  agenda
  foto's
  contact
  links
   

Hondenschool Hagaardbos - Terrein Breerijke - Overijse - Tel: 02 / 767.13.83 - info@hondenschoolhagaardbos.be

 

Webdesign Echoweb